univerzální řešení
  • Kompek Kladno – vstupní stanice VN 22 kV

Kompek Kladno – vstupní stanice VN 22 kV

Zákazník: Kompek spol. s r.o.

Místo realizace: Kladno

Value: výstavba nové trafostanice, přepojení rozvodů NN a VN zemní práce, zhotovení základu pro usazení TS, dodávka TS, kompletní přepojení rozvodů VN a NN

Datum realizace: 04/2018

Středisko: Inženýrské sítě