univerzální řešení
  • Linka VN 4881 – Pavlíkov – oprava stožárů VN

Linka VN 4881 – Pavlíkov – oprava stožárů VN

Zákazník: ČEZ Distribuce, a.s.

Místo realizace: Skryje, okr. Rakovník

Value: rekonstrukce VN linky vyvaření ocel. konstrukce, odrezivění a nátěry příhradových stožárů, obnova betonových základových patek, zhotovení nového uzemnění

Datum realizace: 10/2017

Středisko: Inženýrské sítě