univerzální řešení
  • Kladno – výměna kVN od TS ČOV_KL 4672

Kladno – výměna kVN od TS ČOV_KL 4672

Zákazník: ČEZ Distribuce

Místo realizace: Kladno - Vrapice

Value: výměna kabelového vedení vysokého napětí pro čistírnu odpadních vod zemní práce, pokládka kabelů VN, zapojení kabelů VN, zprovozněn

Datum realizace: 04/2018

Středisko: Inženýrské sítě