univerzální řešení
  • Unhošť Lidická – parc. 396 Pepper

Unhošť Lidická – parc. 396 Pepper

Zákazník: ČEZ Distribuce, a.s.

Místo realizace: Unhošť

Value: výstavba trafostanice a kabelového vedení vysokého napětí pro novou výrobní halu kompletní zemní práce, zhotovení základu pro usazení TS, pokládka kabelů VN, připojení kabelů VN

Datum realizace: 01/2018

Středisko: Inženýrské sítě