univerzální řešení
  • Ruda – nový kNN, ul. Rakovnická

Ruda – nový kNN, ul. Rakovnická

Zákazník: ČEZ Distribuce

Místo realizace: Ruda, okr. Rakovník

Value: rekonstrukce kabelového vedení nízkého napětí zemní práce, pokládka kabelů NN, demontáž střešních konzol a vodičů vrchního vedení

Datum realizace: 04/2018

Středisko: Inženýrské sítě