univerzální řešení
  • Zokruhování  VN v areálu La Lorraine, Kladno

Zokruhování VN v areálu La Lorraine, Kladno

Zákazník: La Lorraine, a.s.

Místo realizace: Kladno u Kožovy Hory

Value: propojení jednotlivých trafostanic umístěných v areálu firmy, kabely vysokého napětí kompletní zemní práce, pokládka kabelů vysokého napětí, montáž kabelů VN v trafostanicích

Datum realizace: 07/2018

Středisko: Inženýrské sítě